Betingelser

 

 

 

Leveringsbetingelser:    Ex. fabrikk.

 

 

Betalingsbetingelser:     30% ved bestilling

                                        30% ved installasjon av motor

                                        40% ved levering

 

Salgsbetingelser:      

Spornes Boats videreutvikler og forbedrer sine produkter kontinuerlig og tar derfor forbehold om endringer i utførsel og spesifikasjoner uten varsel. Vi tar også forbehold om trykkfeil, samt endringer i offentlige avgifter.

Ved bestilling av utstyr etter kontraktsinngåelse påregnes et pristillegg.

Selger har salgspant i båten for det fulle vederlag inklusiv renter og eventuelle inndrivelseskostnader inntil båten er overlevert kjøper.

Risikoen for båten går over på kjøper ved levering.

 

Garantierbetingelser: 


Kjøpslovens bestemmelser gjelder der partene ikke har avtalt annet.

Garantier omfatter utbedringer av feil og mangler som beviselig kan henføres til selger, og gjelder ikke utstyr og komponenter som dekkes av produsentens egne garantier. 

Garantiarbeider skal godkjennes av selger, og det kan kreves at disse blir utført på selgers forretningssted. Omkostninger med frakt, kranløft etc. dekkes av kjøper.

Osmose og fargeforandringer i gelcoat og andre plastdeler dekkes ikke av garantien.

Selger bærer ikke risiko eller ansvar der det skyldes force majeure eller andre forhold selger ikke er herre over.


 

Spornes Boats AS NO-4818 Færvik, Norway - Tlf.: +47 90 16 55 10 - mail@spornes.no

Design og utvikling: Meller / komplettWEB / CXR